Cụm điểm nút tích hợp Streakk (INC)

Các mạng blockchain phi tập trung, ngang hàng bao gồm các máy tính được gọi là Điểm nút (Node). Do không có cơ quan quản lý tập trung nào phụ trách blockchain, các Điểm nút sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu được cất giữ trong blockchain, tức là lịch sử của mọi giao dịch xảy ra trên blockchain và số dư tài khoản của mỗi chủ sở hữu ví. Mỗi Điểm nút cũng có trách nhiệm cập nhật phiên bản blockchain của mình bất cứ khi nào dữ liệu mới được thêm vào, tức là khi các giao dịch mới được thực hiện - nhưng trước tiên các dữ liệu này cần được xác thực.

Một lần nữa, do không có cơ quan quản lý tập trung nào, mạng blockchain sẽ dựa vào một phần lớn các Điểm nút đặc biệt để xác minh giao dịch. Trên các mạng blockchain Proof of Stake (POS) như Polkadot, Solana, Avalanche và Cardano, các Điểm nút này được gọi là Nhà xác thực (Validator). Khi một Nhà xác thực xác minh một nhóm các giao dịch bên trong một block (khối) và thêm nó vào cuối blockchain (chuỗi khối), họ sẽ được thưởng bằng tiền điện tử mới, trong một quá trình được gọi là đúc tiền (minting).

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng Nhà xác thực hành động một cách trung thực và không xác thực các giao dịch gian lận, họ bắt buộc phải khóa một lượng tiền điện tử nhất định với mạng blockchain đó. Quá trình này được gọi là Staking (Giữ và Khóa) và cho phép Nhà xác thực có cơ hội xác thực các giao dịch mới và kiếm tiền điện tử mới được tạo thông qua quá trình đúc tiền. Nếu Nhà xác thực tiếp tục cho phép một giao dịch không hợp lệ, họ có nguy cơ bị mất một số hoặc tất cả tiền điện tử mà họ đã giữ và khóa, được gọi là cắt giảm (slashing).

Công nghệ Cụm điểm nút tích hợp (Integrated Node Cluster , INC) mang tính cách mạng của Streakk sẽ đưa mạng lưới Nhà xác thực này và tích hợp họ vào một ví tiền điện tử duy nhất. Kết quả là Streakk không bị buộc phải phụ thuộc vào một Nhà xác thực duy nhất. Streakk cũng chạy Điểm nút Nhà xác thực của riêng mình để kiếm phần thưởng khối và giảm nguy cơ bị cắt giảm. Công nghệ này chỉ ủy thác tiền điện tử cho các Nhà xác thực cung cấp phần thưởng cao nhất. Giải pháp INC sáng tạo của Streakk cho phép các thành viên của Streakk kiếm khoản tiền lãi hấp dẫn bằng cách giữ và khóa tiền điện tử trong ví của họ mà không cần giao quyền kiểm soát quỹ của mình

Cụm điểm nút trong Ví Streakk

Chúng tôi đã tích hợp một Cụm điểm nút trong ví Streakk để giúp việc kiếm tiền lãi trên tiền điện tử của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chỉ cần giữ tiền điện tử trong Ví Streakk và thuật toán dựa trên AI của chúng tôi sẽ tự động gửi nó cho Nhà xác thực để cung cấp phần thưởng staking tốt nhất. Trong trường hợp tiền điện tử được ủy quyền cho một Nhà xác thực sẽ không hoạt động - hoặc nếu một Nhà xác thực khác cung cấp lợi nhuận cao hơn, tiền điện tử sẽ tự động được ủy quyền cho Nhà xác thực sinh lời.

Giải pháp thanh khoản thông minh (SLS)

Mỗi mạng Blockchain POS có các quy tắc khác nhau liên quan đến thời gian khóa. Trong giai đoạn này, token của người dùng bị khóa trong một hợp đồng thông minh trên blockchain, ngăn họ truy cập vào tài sản đã stake của mình. Quy định này tạo ra một kịch bản mới gọi là rủi ro bị khóa tiền, đề cập đến chi phí cơ hội của người dùng không thể tái phân bổ hoặc thanh lý tài sản của họ phù hợp với những thay đổi trên thị trường tiền điện tử. Khả năng người dùng giữ và khóa tài sản tiền điện tử của họ mà không có thời gian khóa sẽ là một cách để giảm thiểu rủi ro bị khóa. Đây là lý do Giải pháp thanh khoản thông minh (SLS) của Streakk ra đời.

SLS của Streakk giải quyết vấn đề thanh khoản thường xuyên mà các mạng blockchain phải đối mặt theo hai cách:

Quỹ thanh khoản nội bộ

-Streakk trả tiền thưởng Điểm nút cho các thành viên của mình mỗi tuần. Mỗi thành viên staking tiềsn điện tử của họ từ Thứ Hai 00:01 UTC đến Chủ Nhật 23:59 UTC, sẽ nhận được phần thưởng staking của họ vào Thứ Tư tiếp theo. Tuy nhiên, để đủ điều kiện nhận phần thưởng của tuần đó, họ phải giữ và khóa tiền cho cả tuần. Mặt khác, những thành viên chỉ giữ và khóa vào giữa tuần chỉ bắt đầu tích lũy phần thưởng vào tuần tiếp theo. Trong khi đó, các thành viên rút tiền đã giữ và khóa sẽ từ bỏ phần thưởng của họ cho tuần đó. Điều đó có nghĩa là, trong những trường hợp mà các thành viên giữ và khóa hoặc rút tiền vào giữa tuần, Streakk sẽ phân bổ lại phần thưởng của họ trong Quỹ thanh khoản nội bộ.

Nhà cung cấp thanh khoản

Để dự phòng cho việc đáp ứng nhu cầu thanh khoản của mạng lưới, Streakk đã tuyển dụng các nhà cung cấp thanh khoản (các tổ chức tài chính, sàn giao dịch), là các bên có thể cung cấp thanh khoản với lãi suất thấp. Phương thức dự phòng này đảm bảo rằng Streakk không bao giờ mất tính thanh khoản và có thể tiếp tục giảm thiểu rủi ro bị khóa cho các thành viên.