SUKI CHEN

Founder

Suki Chen đam mê Công nghệ Blockchain, Nghệ thuật và Đầu tư. Ông đã tư vấn và hỗ trợ ra mắt thành công 5 dự án Blockchain, đồng thời đã giúp các dự án này huy động được hơn 600 triệu USD.

Ông đã từng cộng tác ở nhiều hội đồng tư vấn và thảo luận ở cấp G, các doanh nghiệp nhà nước và một số tập đoàn lớn hàng đầu về triển khai công nghệ Blockchain.

Suki Chen cũng sáng lập nhiều công ty và trung tâm giáo dục ở Đông Nam Á. Ông từng là Đồng sở hữu khách sạn De La Paix tại Campuchia. Ông đã sáng lập Stellar Agency, một công ty đạt nhiều giải thưởng, đào tạo được hơn 10.000 chuyên gia tư vấn tài chính, nhà quản lý và giám đốc tại 16 quốc gia.

Suki Chen đã đi khắp khu vực Đông Nam Á để diễn thuyết về nhiều chủ đề như Khả năng lãnh đạo, Phát triển Kinh doanh cũng như sức khỏe tâm thần.

Suki là một người say mê sưu tập nghệ thuật và cũng có một phòng trưng bày nghệ thuật trực tuyến.

  • Top National Director
    (2014)
  • Platinum Lifetime Achievement Award
    (2016)

United Arab Emirates
Streakk Technologies
Trade Licence Number: 1069811
Westburry Business Tower 1,
Burj Khalifa Blvd,
Business Bay, Dubai

Singapore Streakk
Technologies PTE. LTD
UEN: 202227930
Circular Road, Singapore